Dr.Chatchawan Srichayanurak

นายแพทย์ชัชวาลย์ ศรีชยานุรักษ์ 1 ใน 2 MAT สถาบันสอนฉีดฟิลเลอร์ของประเทศไทย CEO / ผู้ก่อตั้ง The Clinic และ TC Clinic Group

โบท็อกกราม โบท็อกหน้าเรียว จริงหรือไม่?

โบท็อกกราม โบท็อกหน้าเรียว เป็นการรักษาที่ค่อนข้างปลอดภ …

โบท็อกกราม โบท็อกหน้าเรียว จริงหรือไม่? Read More »

ฉีดโบท็อกกราม ฉีดเมโสแฟต ร้อยไหม

ฉีดโบท็อกกราม ฉีดเมโสแฟต ร้อยไหม อะไรควรทำ

ฉีดโบท็อกกราม (Botox) หรือ ฉีดเมโสแฟต (Meso Fat) หรือ ร …

ฉีดโบท็อกกราม ฉีดเมโสแฟต ร้อยไหม อะไรควรทำ Read More »

ฉีดโบท็อก โบท็อก

ฉีดโบท็อก ยังไงให้ปลอดภัย

ฉีดโบท็อก ในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นที่นิยมกันแพร่หลายและย …

ฉีดโบท็อก ยังไงให้ปลอดภัย Read More »